Gå med!

Välkommen i vår community - berätta om dig själv och registrera dig
Obligatoriskt fält | Fält synligt i profilen | Fält ej synligt i profilen
Jag som registrerad användare på bergagospel.se ger mitt medgivande att följande personuppgifter lagras: - för och efternamn - mail adress - vilken stämma man sjunger i - viket år och månad man började i kören - registreringsdatum - senaste besöksdatum Information till registrerade användare på bergagospel.se: Personuppgiftsansvarig är Sofia Ljung och nås via email: sofia@bergagospel.se Följande personuppgifter lagras: - för och efternamn - mail adress - vilken roll ma har in kören (Körsångare, Musiker mm.) - vilken stämma man sjunger i (Sop, Alt mm.) - viket år och månad man började i kören (2000-01) - Registreringsdatum - Senaste besöksdatum Vi använder dessa personuppgifter: - för att kunna registrera er som användare på bergagospel.se - för att kunna skicka ut information ang vad som finns på bergagospel.se - för att kunna skicka ut information ang vad som händer i kören Berga Gospel Vi delger endast personuppgifter vidare till: - körledare av Berga Gospel i Bjärreds församling, Svenska Kyrkan Medlemmars rättigheter med avseende på personuppgifter lagrade på bergagospel.se - Ni har rätt att begära ett utdrag av era lagrade personuppgifter. - Få felaktiga personuppgifter rättade - Få era personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga - Ni har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.
  
Tack för att du besökte vår hemsida! Hoppas du uppskattade ditt besök hos oss!