Här kan du lyssna och sjunga med oss!
  

Gospelmässa kl 11:00 i Bergakyrkan

Söndagen 16 augusti

  Söndagen xx september

Söndagen x oktober 


Gå djupare (Bengt Johansson)
 FLYTTAS TILL HÖSTEN 2020

Julkonsert kl 18:00 i Flädie kyrka
 Söndagen XX december 


Välkommen!

 

 Tankar inför helgen