Här kan du lyssna och sjunga med oss!
  

Gospelgudstjänst kl 11:00 i Bergakyrkan

Söndagen 3 oktober

Gospelmässa kl 11:00 i Bergakyrkan

Söndagen 21 november

Julkonsert kl 18:00 i Flädie kyrka

 Söndagen 19 december

Inställd!!!   Julnattsgudstjänst kl 23.30 i Bergakyrka

 Söndagen 24 december

 


Välkommen!

 

 Tankar inför helgen