Här kan du lyssna och sjunga med oss!
  

Gospelmässa kl 11:00 i Bergakyrkan

Söndagen xx

  Söndagen xx 

Söndagen x 


Gå djupare (Bengt Johansson)
 FLYTTAS TILL VÅREN 2021

Julkonsert kl 18:00 i Flädie kyrka
 Söndagen XX december 


Välkommen!

 

 Tankar inför helgen