Här kan du lyssna och sjunga med oss!
 

Gospelmässa kl 11:00 i Bergakyrkan

Söndagen 1 september

Söndagen 6 oktober

Söndagen 24 november

Julkonsert kl 18:00 i Flädie kyrka (Biljett)

 Söndagen 15 december

Midnattsmässa kl 23:30 i Bergakyrkan

Tisdagen 24 december

 

 

Välkommen!