Välkommen till Berga Gospel's hemsida

 

Här kan du lyssna och sjunga med oss!

  Gospelmässa kl 11:00 i Bergakyrkan

  • Söndagen 2 september
  • Söndagen 7 oktober
  • Söndagen 25 november

 

  Julkonsert kl 18:00 i Flädie kyrka

  • Söndagen 16 december (Biljett)

 

        Vi söker Tenorer!

 

 

                   Välkommen!